Terugmeld Modules

Littfinski Daten Technik LDT
  • Beschrijving
  • Meer

Terugmeldmodule met 16 ingangen (zoals de Märklin s88 tegen massa schakelend) voors88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
Terugmeldmodule met 16 ingangen (zoals de Märklin s88 tegen massa schakelend) voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.